Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov

Novinky

Výročná členská schôdza SSOŠZ v roku 2014
Počas Bratislavských zberateľských dní BZD 2014 sa uskutočnila výročná členská schôdza SSOŠZ. Viac informácií: Zápisnica z VČS SSOŠZ 2014.

Pozvánka na členskú schôdzu
Členská schôdza SSOŠZ sa uskutoční dňa 6. 6. 2014 od 16:00 v rámci Bratislavských zberateľských dní 2014 vo výstavných priestoroch bratislavskej Incheby.
Pozvánka na VČS 2014
Príďte, pripravujeme pre vás filatelistické prekvapenie vo forme zaujímavej príležitostnej pečiatky.

Zasadanie výboru spoločnosti 5/2014
Dňa 20. 5. 2014 sa uskutočnilo zasadanie výboru spoločnosti. Viac informácií: Zápisnica zo zasadnutia VV SSOŠZ .Partneri


Slovenský olympijský výbor

Múzeum telesnej kultúry v SR

Filatelistický portál www.postoveznamky.sk

Design downloaded from free website templates