Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov

Novinky

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu
Výročná členská schôdza SSOŠZ sa uskutoční dňa 3. 6. 2016 od 16:00 v rámci Bratislavských zberateľských dní 2016 vo výstavných priestoroch bratislavskej Incheby.
Pozvánka na VČS 2016
Príďte a doneste aj nové nápady a návrhy, čo by bolo dobré zlepšiť!

22. Svetový veľtrh olympijských zberateľov
V dňoch 13. - 15. mája 2015 sa uskutoční vo švédskom Gothenburgu 22. Svetový veľtrh olympijských zberateľov. Viac informácií nájdete v Informačnom letáku.

Komunikačný leták AICO číslo 4
Prečítajte si najnovšie informácie z činnosti AICO. Viac info v AICO Communication No. 4.Partneri


Slovenský olympijský výbor

AICO

Múzeum telesnej kultúry v SR

Filatelistický portál www.postoveznamky.sk

Design downloaded from free website templates