Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov

Novinky

Zasadanie výboru spoločnosti 6/2016
Dňa 13. 6. 2016 sa uskutočnilo zasadanie výboru spoločnosti. Viac informácií: Zápisnica zo zasadnutia VV SSOŠZ .

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu
Výročná členská schôdza SSOŠZ sa uskutoční dňa 3. 6. 2016 od 16:00 v rámci Bratislavských zberateľských dní 2016 vo výstavných priestoroch bratislavskej Incheby.
Pozvánka na VČS 2016
Príďte a doneste aj nové nápady a návrhy, čo by bolo dobré zlepšiť!

22. Svetový veľtrh olympijských zberateľov
V dňoch 13. - 15. mája 2015 sa uskutoční vo švédskom Gothenburgu 22. Svetový veľtrh olympijských zberateľov. Viac informácií nájdete v Informačnom letáku.Partneri


Slovenský olympijský výbor

AICO

Múzeum telesnej kultúry v SR

Filatelistický portál www.postoveznamky.sk

Design downloaded from free website templates