Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov

Novinky

Zasadanie výboru spoločnosti 1/2015
Dňa 11. 1. 2015 sa uskutočnilo zasadanie výboru spoločnosti. Viac informácií: Zápisnica zo zasadnutia VV SSOŠZ .

XVI. Medzinárodné stretnutie zberateľov športových a olympijských námetov v Gödöllő
XVI. Medzinárodné stretnutie zberateľov športových a olympijských námetov v Gödöllő sa bude konať 20. 9. 2014. Viac info na pozvánke a mapke.
XVIth International Meeting of Thematic Collectors in Sports and Olympics in Gödöllő will be held on 20th September 2014. More info on the invitation and map.
SSOŠZ organizuje zájazd na toto stretnutie - záujemci kontaktujte do 5. 9. predsedu Branislava Deleja: delej@sportmed.sk.

7. Bratislavské medzinárodné výmenné stretnutie zberateľov olympijských a športových memorabílií
Tradičné 7. Bratislavské medzinárodné výmenné stretnutie zberateľov olympijských a športových memorabílií sa bude konať 21. 9. 2014. Viac info v Pozvánke na výmenné stretnutie.
Traditional 7th Bratislava International Exchange Meeting of Olympic and Sport Memorabila Collectors will be held on 21st September 2014. More info in Exchange Meeting Invitation.Partneri


Slovenský olympijský výbor

Múzeum telesnej kultúry v SR

Filatelistický portál www.postoveznamky.sk

Design downloaded from free website templates