Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov

Novinky

Pozvánka na členskú schôdzu
Členská schôdza SSOŠZ sa uskutoční dňa 6. 6. 2015 od 12:00 v rámci Bratislavských zberateľských dní 2015 vo výstavných priestoroch bratislavskej Incheby.
Pozvánka na VČS 2015
Príďte!

AICO - informačný leták 05/2015
V prílohe si môžete pozrieť informačný leták našej strešnej organizácie AICO, v ktorom sú uvedené hlavné výsledky rokovaní a prípravy AICO na fungovanie: akceptačný list zo strany MOV, logo AICO, webová stránka AICO, rozpočet a výška členské a dotazník na zistenie záujmu zberateľov. A na záver pozvánka na XXI. svetový veľtrh zberateľov olympijskej symboliky, ktorý sa koná 10. - 13. septembra 2015 v americkom Lake Placid.
Informačný leták AICO 05/2015.

Aktivity SSOŠZ v nemeckom časopise IMOSu
Vďaka aktivite Petra Osuského sa v májovom vydaní spravodajcu nememkej sekcie zberateľov olympijskej a športovej filatelie IMOS objavili informácie o aktivitách SSOŠZ:
SSOŠZ v IMOSe.Partneri


Slovenský olympijský výbor

Múzeum telesnej kultúry v SR

Filatelistický portál www.postoveznamky.sk

Design downloaded from free website templates