Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov

Novinky

8. Bratislavské medzinárodné výmenné stretnutie zberateľov olympijských a športových memorabílií
Tradičné 8. Bratislavské medzinárodné výmenné stretnutie zberateľov olympijských a športových memorabílií sa bude konať 27. 9. 2015. Viac info v Pozvánke na výmenné stretnutie.
Traditional 8th Bratislava International Exchange Meeting of Olympic and Sport Memorabila Collectors will be held on 27th September 2015. More info in Exchange Meeting Invitation.

XV. Medzinárodné stretnutie zberateľov športových a olympijských námetov v Gödöllő
XV. Medzinárodné stretnutie zberateľov športových a olympijských námetov v Gödöllő sa bude konať 26. 9. 2015.
SSOŠZ organizuje zájazd na toto stretnutie - záujemci kontaktujte do 5. 9. predsedu Branislava Deleja: delej@sportmed.sk.

Pozvánka na členskú schôdzu
Členská schôdza SSOŠZ sa uskutoční dňa 6. 6. 2015 od 12:00 v rámci Bratislavských zberateľských dní 2015 vo výstavných priestoroch bratislavskej Incheby.
Pozvánka na VČS 2015
Príďte!Partneri


Slovenský olympijský výbor

Múzeum telesnej kultúry v SR

Filatelistický portál www.postoveznamky.sk

Design downloaded from free website templates